کتاب مزاج شناسی

کتاب مزاج شناسی

سیدحسین علیانسب olyanassab77@yahoo.com
خرید اینترنتی کتاب مزاج شناسی

فهرست کتاب در ادامه مطلب

 مزاج شناسی به زبان ساده

آموزش طب سنتی مقدماتی

سیدحسین علیانسب

ناشر: نشر اختر

چاپ اول 1397 l 64 صفحه l قطع رقعی l 1000 جلد

شابک: 5-188-486-600-978

تبریز- اول خیابان طالقانی، روبروی مصلی، نشر اختر

تلفن: 09141166897  و   35555393-041

قیمت: 12500 تومان


فهرست مطالب

۱. مقدمه (ضرورت بحث) …………………………………………………………………………..

۲. تاریخچه طب سنتی …………………………………………………………………………………

۳. مقایسه طب سنتی و طب مدرن   ………………………………………………………………..

۴. چرا طب سنتی رواج مناسب و مطلوبی در سیستم آموزشی کشور ندارد؟  ………………

۵. بهترین راه حل ممکن برای احیای طب سنتی چیست؟ …………………………………….

۶. طبیعت چیست؟  ……………………………………………………………………………………..

۷. طبع یعنی چه؟…………………………………………………………………………………………

۸. خلاصه طب سنتی در یک جمله   ……………………………………………………………….

۹. امور طبیعیه چیست   ………………………………………………………………………………..

۱۰. پروتکل درمانی در طب سنتی چگونه است……………………………………………………

۱۱. ارکان اربعه یا عناصر اربعه چیست ……………………………………………………………..

۱۲. مزاج چیست؟ ………………………………………………………………………………………..

۱۳. فرق مزاج ذاتی و اکتسابی در چیست……………………………………………………………

۱۴. خلط چیست   ……………………………………………………………………………………….

۱۵. مقدار هر خلط در بدن چقدر است……………………………………………………………….

۱۶. وظایف اخلاط در بدن چیست …………………………………………………………………..

۱۷. اخلاط اربعه در طب سنتی با چه مفاهیمی در طب جدید مطابقت دارد  ……………..

۱۸. جدول شناخت مزاج و اخلاط……………………………………………………………………..

۱۹. مفهوم اعضا چیست…………………………………………………………………………………

۲۰. ارواح چیست؟ ………………………………………………………………………………………..

۲۱. انواع روح   ……………………………………………………………………………………………

۲۲. اندامهای رئیسه  …………………………………………………………………………………….

۲۳. مفهوم قوا  ……………………………………………………………………………………………

۲۴. مفهوم افعال…………………………………………………………………………………………..

۲۵. چرا باید مزاج را بشناسیم   ……………………………………………………………………….

۲۶. چگونه مزاج ها را بشناسیم…………………………………………………………………………

۲۷. مفهوم سردی و گرمی در طب سنتی……………………………………………………………

۲۸. مفهوم خشکی و تری در طب سنتی…………………………………………………………….

۲۹. مزاج جنس چیست  ………………………………………………………………………………..

۳۰. آیا مزاج همان ژنتیک است   …………………………………………………………………….

۳۱. اعراض نفسانی چیست  …………………………………………………………………………..

۳۲. آیا رفتارها هم مزاج دارند  ………………………………………………………………………..

۳۳. مزاج اندامهای بدن به ترتیب کدامند…………………………………………………………….

۳۴. مشخصات افراد دموی ……………………………………………………………………………..

۳۵. مشخصات افراد صفراوی  …………………………………………………………………………

۳۶. مشخصات افراد بلغمی …………………………………………………………………………….

۳۷. مشخصات افراد سودایی ……………………………………………………………………………

۳۹. چهار نکته بسیار مهم در خصوص شناسایی مزاجها ………………………………………..

۴۰. قواعد اصلی و مهم تشخیص مزاج  …………………………………………………………….

۴۱. جدول تشخیص سردی و گرمی و درجه آنها  ……………………………………………….

۴۲. جدول تشخیص خشکی و تری و درجه آنها  ………………………………………………..

۴۳. مزاج غذاها ……………………………………………………………………………………………

44. بهترین فرمول برای یادگیری مزاج غذاها……………………………………………………….

45. سبوس غلات و جوانه گندم ………………………………………………………………………

46. تدابیر مناسب برای افراد سودایی   ………………………………………………………………

47. درمان بیماری سودایی ها…………………………………………………………………………..

48. درمان سردی معده همراه با گرمی کبد  ………………………………………………………

49. سکنجین چیست؟……………………………………………………………………………………

50. دوسین چیست   …………………………………………………………………………………….

51. شونیسل چیست؟ ……………………………………………………………………………………

52. خواص درمانی اسپند و دود کردن آن  …………………………………………………………

53. تقویت اندامهای مهم بدن(مغز، قلب، کبد و معده)…………………………………………..

54. قوی ترین و مهمترین آنتی بیوتیکها ……………………………………………………………

55. آرامش اعصاب و روان………………………………………………………………………………

56. منابع اصیل طب سنتی ……………………………………………………………………………

پاسخی بگذارید