درباره ما

آموزش طب سنتی با همکاری انجمن علمی طب سنتی و دانشگاه پیام نور

دکتر حسین علیانسب
مدرس دانشگاه
شماه تماس 0000

رسول کرامتی
مدرس تب سنتی
شماه تماس 0000

آدرس تلگرام Rasoulkeramati@