موسسه طب سنتی حکیم رازی ================== موسسه طب سنتی حکیم رازی ================== المعده راس کل داء و الحمیه راس کل دواء معده، مرکز ایجاد بیماری ها ونخوردن، سرآمد همه دارو هاست. پیامبر اکرم(ص) .......... گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار با تن و جان شما آن می کند آنچه با برگ و درختان می کند لیک بگریزید از باد خزان آن کند کو کرد با باغ و رزان ================= http://hakimrazi.mihanblog.com 2019-05-21T02:39:38+01:00 text/html 2019-03-15T08:35:28+01:00 hakimrazi.mihanblog.com دبیر انجمن انسان توسعه یافته http://hakimrazi.mihanblog.com/post/38 <div style="text-align: center;"><b>لینک مستقیم خرید کتاب انسان توسعه یافته</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://fakda.ir/downloads/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87/" target="" title="خرید اینترنتی کتاب">خرید اینترنتی کتاب انسان توسعه یافته</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">فهرست و مقدمه کتاب را در ادامه مطلب بخوانید</div> text/html 2019-01-18T17:24:47+01:00 hakimrazi.mihanblog.com دبیر انجمن کتاب مزاج شناسی http://hakimrazi.mihanblog.com/post/37 <div style="text-align: center;">کتاب مزاج شناسی</div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">سیدحسین علیانسب&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">olyanassab77@yahoo.com</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://uupload.ir/filelink/B82RyRahlohw/m7jv_مزاج_شناسی_علیانسب.pdf" target="" title="مزاج شناسی علیانسب"><a href="https://huquq.filo.ir/product/7MBy-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87" target="" title="کتاب مزاج شناسی علیانسب">خرید اینترنتی کتاب مزاج شناسی</a></a></div><a href="http://uupload.ir/filelink/B82RyRahlohw/m7jv_مزاج_شناسی_علیانسب.pdf" target="" title="مزاج شناسی علیانسب"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font size="3" style="" color="#6600cc"><b>فهرست کتاب در ادامه مطلب</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></div> text/html 2018-02-09T17:39:51+01:00 hakimrazi.mihanblog.com دبیر انجمن پکیج لاغری http://hakimrazi.mihanblog.com/post/36 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Titr&quot;;">بروشور کامل لاغری<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;آنچه برای تناسب اندام و سلامتی از نظر طب سنتی بسیار حیاتی و اساسی است قبل از هرچیز پرهیز از موارد ذیل است:</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;">چای، ماست، ترشی، گوشت گاو، مرغ ماشینی، روغن های نباتی، نمک ید دار، عدس، بادمجان&nbsp;&nbsp;و غذاهای سرد و یخی مثل آب یخ و ...</span></b></p> text/html 2015-11-15T04:10:14+01:00 hakimrazi.mihanblog.com دبیر انجمن طرفداران طب سنتی http://hakimrazi.mihanblog.com/post/29 <p align="center"><strong> </strong><font size="3"><strong>چکسانی سراغ طب سنتی می روند؟؟</strong></font></p> text/html 2015-06-05T14:32:21+01:00 hakimrazi.mihanblog.com دبیر انجمن کتب معتبر http://hakimrazi.mihanblog.com/post/25 <p align="center"> <strong>از معتبر ترین کتب طب سنتی می توان، از کتب 1. قانون در طب ابن سینا</strong></p><p align="center"><strong>2. الحاوی رازی و 3. تحفه حکیم مومن نام برد و اما سایر منابع .....</strong>&nbsp;</p> text/html 2015-06-05T07:33:09+01:00 hakimrazi.mihanblog.com دبیر انجمن تشخیص مزاج گرم و سرد http://hakimrazi.mihanblog.com/post/20 <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><font size="4">تشخیص&nbsp; گرم مزاج و سرد مزاج</font></strong></span></p> text/html 2015-06-04T07:29:28+01:00 hakimrazi.mihanblog.com دبیر انجمن آداب جنسی http://hakimrazi.mihanblog.com/post/19 <p align="center"><strong><font size="4">تطهیر جنسی نوعی پاکسازی بدن</font></strong></p><p align="center"><font size="2"><strong>&nbsp;از سموم مختلف است&nbsp;قانون در طب ، ج 3 ،ص 224</strong></font></p> text/html 2015-06-04T07:26:13+01:00 hakimrazi.mihanblog.com دبیر انجمن خاصیت مزه ها http://hakimrazi.mihanblog.com/post/18 <p align="center"><strong><font size="3">هر یک از مزه‌ها در طب سنتی، دارای مزاج خاصی هستند و افراد باید <br>بر طبق مزاج خود به میزان متعادل مصرف کنند. </font></strong></p> text/html 2015-06-04T07:24:17+01:00 hakimrazi.mihanblog.com دبیر انجمن تداخل و ارتباط طبایع http://hakimrazi.mihanblog.com/post/17 <h1 align="center">ارتباط طبایع با یکدیگر و </h1><h1 align="center">نتیجه تداخل مزاج ها در طب سنتی</h1> text/html 2015-06-04T07:22:44+01:00 hakimrazi.mihanblog.com دبیر انجمن شناخت طبع خویش http://hakimrazi.mihanblog.com/post/16 <h1 align="center">چگونه طبع خود را بشناسیم؟</h1> text/html 2015-06-04T07:21:30+01:00 hakimrazi.mihanblog.com دبیر انجمن طبع رنگها http://hakimrazi.mihanblog.com/post/14 <h1 align="center">شناخت طبع رنگها در طب سنتی</h1> text/html 2015-06-04T07:17:03+01:00 hakimrazi.mihanblog.com دبیر انجمن مزاج شناسی http://hakimrazi.mihanblog.com/post/13 <p align="center"> <font size="4"><strong>مزاج شناسی در طب سنتی</strong> </font></p> text/html 2015-06-01T05:22:38+01:00 hakimrazi.mihanblog.com دبیر انجمن سخن آغازین http://hakimrazi.mihanblog.com/post/1 <font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><p align="center"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><font color="#990000"><font style="background-color: rgb(51, 255, 255);">&nbsp;<font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;">موسسه طب سنتی حکیم رازی </strong></font></font></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></p><p align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#000099"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;">«(تاسیس۱۳۹۲</strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></font></font><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;">)»</strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></p><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><font size="5" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><strong style="font-weight: bold;"><p align="center"><img width="400" height="81" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/63.gif" border="0"></p></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font> text/html 2015-05-31T14:02:48+01:00 hakimrazi.mihanblog.com دبیر انجمن طب مکمل، تعریف و تاریخچه http://hakimrazi.mihanblog.com/post/12 <p align="center"> <strong><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">طب مکمل چیست؟ تعریف طب سنتی چیست؟</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="4" face="Arial">تاریخچه طب سنتی و تقسیم بندی این علم</font></strong></p> text/html 2015-05-31T13:08:02+01:00 hakimrazi.mihanblog.com دبیر انجمن آشنایی اجمالی با طب سنتی http://hakimrazi.mihanblog.com/post/6 <p align="center"> <strong><font size="4">آشنایی اجمالی با طب سنتی </font></strong></p><p align="center"><strong><font size="4">با نگاهی بر ضرورت و اهمیت آن</font></strong></p> text/html 2015-05-30T13:55:44+01:00 hakimrazi.mihanblog.com دبیر انجمن تاریخ طب http://hakimrazi.mihanblog.com/post/8 <p align="center"><font size="4" face="Times New Roman"><strong>خاستگاه اصلی طب و کلا حرفه پزشکی در کدام </strong></font></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"><strong>سرزمین بوده و چگونه مکاتب درمانی در جهان شکل گرفته است؟</strong></font></p> text/html 2015-05-29T13:48:14+01:00 hakimrazi.mihanblog.com دبیر انجمن ارکان http://hakimrazi.mihanblog.com/post/7 <p align="center"> <strong><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">ارکان جهان هستی و همه موجودات از لحاظ ویژگی ها و ساختار </font></strong></p><p align="center"><strong><font size="5">عبارتند از : آتش، هوا، آب، وخاک</font></strong></p> text/html 2015-05-28T07:44:52+01:00 hakimrazi.mihanblog.com دبیر انجمن اخلاط http://hakimrazi.mihanblog.com/post/5 <p align="center"> <font color="#3366ff" size="5"><strong>اخلاط در طب سنتی</strong></font></p><p align="center"><font face="impact"><font color="#6666cc"><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA"><strong><font size="4">خلط ، جسم روان و مرطوبی است که در نتیجه تغییرات انجام شده <span style="mso-spacerun: yes;"> ... </span></font></strong></span></font></font></p> text/html 2015-05-28T07:15:32+01:00 hakimrazi.mihanblog.com دبیر انجمن مزاج انسان http://hakimrazi.mihanblog.com/post/2 <p align="center"><strong><font size="3">آشنایی با مزاج انسان</font></strong></p>