آموزش طب سنتی حکیم رازی دانشگاه پیام نور سراب ================== آموزش طب سنتی حکیم رازی دانشگاه پیام نور سراب ================== المعده راس کل داء و الحمیه راس کل دواء معده، مرکز ایجاد بیماری ها ونخوردن، سرآمد همه دارو هاست. پیامبر اکرم(ص) .......... گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار با تن و جان شما آن می کند آنچه با برگ و درختان می کند لیک بگریزید از باد خزان آن کند کو کرد با باغ و رزان ================= tag:http://www.hakimrazi.ir 2019-07-14T08:29:46+01:00 mihanblog.com کلاس آموزش طب 2019-07-10T07:33:05+01:00 2019-07-10T07:33:05+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/46 دبیر انجمن این هفته بجای پنجشنبه، کلاس دکتر کاظم زاده روز جمعه ساعت ۱۰ صبحتشکیل می شود این هفته بجای پنجشنبه، کلاس دکتر کاظم زاده روز جمعه ساعت ۱۰ صبحتشکیل می شود ]]> جدول تشخیص مزاج 2019-06-18T19:02:00+01:00 2019-06-18T19:02:00+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/45 دبیر انجمن دانلود جدول تشخیص مزاج دانلود جدول تشخیص مزاج ]]> سبک زندگی 2019-06-13T17:54:56+01:00 2019-06-13T17:54:56+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/44 دبیر انجمن جزوه سبک زندگی تدریس دانشگاه علوم پزشک تبریزاستاد مربوطه: دکتر کاظم زادهدانلود جزوه سبک زندگی جزوه سبک زندگی تدریس دانشگاه علوم پزشک تبریز
استاد مربوطه: دکتر کاظم زاده
دانلود جزوه سبک زندگی
]]>
مزاج چهار گانه 2019-05-30T18:24:45+01:00 2019-05-30T18:24:45+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/43 دبیر انجمن مزاج و ویژگی های آن مزاج و ویژگی های آن]]> جزوات آموزشی 2019-05-30T10:44:30+01:00 2019-05-30T10:44:30+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/42 دبیر انجمن تفاوت های مزاجی زنان و مردانتقویت جنسیجزوه آموزش مزاج شناسیجزوه مزاج شناسسبک زندگیکیست تخمدان و درمان آنمشکلات جنسیرابطه مزاج و ازدواجواریکوسلجزوه اصلی و کامل استاد کاظم زاده تفاوت های مزاجی زنان و مردان

تقویت جنسی

جزوه آموزش مزاج شناسی

جزوه مزاج شناس

سبک زندگی

کیست تخمدان و درمان آن

مشکلات جنسی

رابطه مزاج و ازدواج

واریکوسل

جزوه اصلی و کامل استاد کاظم زاده
]]>
جزوه گیاهان دارویی 2019-05-23T18:34:57+01:00 2019-05-23T18:34:57+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/39 دبیر انجمن جزوه گیاهان دارویی استاد کاظم زادهدانلود جزوه جزوه گیاهان دارویی استاد کاظم زاده
دانلود جزوه
]]>
انسان توسعه یافته 2019-03-15T08:35:28+01:00 2019-03-15T08:35:28+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/38 دبیر انجمن فهرست و مقدمه کتاب را در ادامه مطلب بخوانیدخرید اینترنتی کتاب  فهرست و مقدمه کتاب را در ادامه مطلب بخوانید

خرید اینترنتی کتاب 
]]>
کتاب مزاج شناسی 2019-01-18T17:24:47+01:00 2019-01-18T17:24:47+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/37 دبیر انجمن کتاب مزاج شناسیسیدحسین علیانسب olyanassab77@yahoo.comخرید اینترنتی کتاب مزاج شناسیفهرست کتاب در ادامه مطلب کتاب مزاج شناسی
سیدحسین علیانسب 
olyanassab77@yahoo.com

خرید اینترنتی کتاب مزاج شناسی

فهرست کتاب در ادامه مطلب
]]>
پکیج لاغری 2018-02-09T17:39:51+01:00 2018-02-09T17:39:51+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/36 دبیر انجمن بروشور کامل لاغری          آنچه برای تناسب اندام و سلامتی از نظر طب سنتی بسیار حیاتی و اساسی است قبل از هرچیز پرهیز از موارد ذیل است: چای، ماست، ترشی، گوشت گاو، مرغ ماشینی، روغن های نباتی، نمک ید دار، عدس، بادمجان  و غذاهای سرد و یخی مثل آب یخ و ... بروشور کامل لاغری

          آنچه برای تناسب اندام و سلامتی از نظر طب سنتی بسیار حیاتی و اساسی است قبل از هرچیز پرهیز از موارد ذیل است: چای، ماست، ترشی، گوشت گاو، مرغ ماشینی، روغن های نباتی، نمک ید دار، عدس، بادمجان  و غذاهای سرد و یخی مثل آب یخ و ...

]]>
طرفداران طب سنتی 2015-11-15T04:10:14+01:00 2015-11-15T04:10:14+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/29 دبیر انجمن چکسانی سراغ طب سنتی می روند؟؟ چکسانی سراغ طب سنتی می روند؟؟

]]>
کتب معتبر 2015-06-05T14:32:21+01:00 2015-06-05T14:32:21+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/25 دبیر انجمن از معتبر ترین کتب طب سنتی می توان، از کتب 1. قانون در طب ابن سینا2. الحاوی رازی و 3. تحفه حکیم مومن نام برد و اما سایر منابع .....  از معتبر ترین کتب طب سنتی می توان، از کتب 1. قانون در طب ابن سینا

2. الحاوی رازی و 3. تحفه حکیم مومن نام برد و اما سایر منابع ..... 

]]>
تشخیص مزاج گرم و سرد 2015-06-05T07:33:09+01:00 2015-06-05T07:33:09+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/20 دبیر انجمن تشخیص  گرم مزاج و سرد مزاج تشخیص  گرم مزاج و سرد مزاج

]]>
آداب جنسی 2015-06-04T07:29:28+01:00 2015-06-04T07:29:28+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/19 دبیر انجمن تطهیر جنسی نوعی پاکسازی بدن از سموم مختلف است قانون در طب ، ج 3 ،ص 224 تطهیر جنسی نوعی پاکسازی بدن

 از سموم مختلف است قانون در طب ، ج 3 ،ص 224

]]>
خاصیت مزه ها 2015-06-04T07:26:13+01:00 2015-06-04T07:26:13+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/18 دبیر انجمن هر یک از مزه‌ها در طب سنتی، دارای مزاج خاصی هستند و افراد باید بر طبق مزاج خود به میزان متعادل مصرف کنند. هر یک از مزه‌ها در طب سنتی، دارای مزاج خاصی هستند و افراد باید
بر طبق مزاج خود به میزان متعادل مصرف کنند.

]]>
تداخل و ارتباط طبایع 2015-06-04T07:24:17+01:00 2015-06-04T07:24:17+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/17 دبیر انجمن ارتباط طبایع با یکدیگر و نتیجه تداخل مزاج ها در طب سنتی ارتباط طبایع با یکدیگر و

نتیجه تداخل مزاج ها در طب سنتی

]]>
شناخت طبع خویش 2015-06-04T07:22:44+01:00 2015-06-04T07:22:44+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/16 دبیر انجمن چگونه طبع خود را بشناسیم؟ چگونه طبع خود را بشناسیم؟]]> طبع رنگها 2015-06-04T07:21:30+01:00 2015-06-04T07:21:30+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/14 دبیر انجمن شناخت طبع رنگها در طب سنتی شناخت طبع رنگها در طب سنتی]]> مزاج شناسی 2015-06-04T07:17:03+01:00 2015-06-04T07:17:03+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/13 دبیر انجمن مزاج شناسی در طب سنتی مزاج شناسی در طب سنتی

]]>
آموزش طب سنتی 2015-06-01T05:22:38+01:00 2015-06-01T05:22:38+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/1 دبیر انجمن  آموزش مبانی طب سنتی توسط استاددکتر علی اصغر کاظم زادهدر دانشگاه پیام نور سراب برگزار می گرددجهت ثبت نام به دانشگاه پیام نور سراب ویا به آدرس OTC.PNU.AC.IR مراجعه بفرماییدکلاس این هفته ۱۳ تیر روز پنجشنبهساعت ۴ و نیم بعداز ظهررزومه علمی و سوابق اجتماعی استاد کاظم زاده

 آموزش مبانی طب سنتی توسط استاد

دکتر علی اصغر کاظم زاده

در دانشگاه پیام نور سراب برگزار می گردد

جهت ثبت نام به دانشگاه پیام نور سراب 

ویا به آدرس OTC.PNU.AC.IR مراجعه بفرمایید

کلاس این هفته ۱۳ تیر روز پنجشنبه

ساعت ۴ و نیم بعداز ظهر

رزومه علمی و سوابق اجتماعی

 استاد کاظم زاده

]]>
طب مکمل، تعریف و تاریخچه 2015-05-31T14:02:48+01:00 2015-05-31T14:02:48+01:00 tag:http://www.hakimrazi.ir/post/12 دبیر انجمن طب مکمل چیست؟ تعریف طب سنتی چیست؟تاریخچه طب سنتی و تقسیم بندی این علم طب مکمل چیست؟ تعریف طب سنتی چیست؟

تاریخچه طب سنتی و تقسیم بندی این علم

]]>