موسسه طب سنتی حکیم رازی ================== موسسه طب سنتی حکیم رازی ================== المعده راس کل داء و الحمیه راس کل دواء معده، مرکز ایجاد بیماری ها ونخوردن، سرآمد همه دارو هاست. پیامبر اکرم(ص) .......... گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار با تن و جان شما آن می کند آنچه با برگ و درختان می کند لیک بگریزید از باد خزان آن کند کو کرد با باغ و رزان ================= tag:http://hakimrazi.ir 2018-11-16T12:58:45+01:00 mihanblog.com پکیج لاغری 2018-02-09T17:39:51+01:00 2018-02-09T17:39:51+01:00 tag:http://hakimrazi.ir/post/36 دبیر انجمن بروشور کامل لاغری          آنچه برای تناسب اندام و سلامتی از نظر طب سنتی بسیار حیاتی و اساسی است قبل از هرچیز پرهیز از موارد ذیل است: چای، ماست، ترشی، گوشت گاو، مرغ ماشینی، روغن های نباتی، نمک ید دار، عدس، بادمجان  و غذاهای سرد و یخی مثل آب یخ و ... بروشور کامل لاغری

          آنچه برای تناسب اندام و سلامتی از نظر طب سنتی بسیار حیاتی و اساسی است قبل از هرچیز پرهیز از موارد ذیل است: چای، ماست، ترشی، گوشت گاو، مرغ ماشینی، روغن های نباتی، نمک ید دار، عدس، بادمجان  و غذاهای سرد و یخی مثل آب یخ و ...

]]>
طرفداران طب سنتی 2015-11-15T04:10:14+01:00 2015-11-15T04:10:14+01:00 tag:http://hakimrazi.ir/post/29 دبیر انجمن چکسانی سراغ طب سنتی می روند؟؟ چکسانی سراغ طب سنتی می روند؟؟

]]>
کتب معتبر 2015-06-05T14:32:21+01:00 2015-06-05T14:32:21+01:00 tag:http://hakimrazi.ir/post/25 دبیر انجمن از معتبر ترین کتب طب سنتی می توان، از کتب 1. قانون در طب ابن سینا2. الحاوی رازی و 3. تحفه حکیم مومن نام برد و اما سایر منابع .....  از معتبر ترین کتب طب سنتی می توان، از کتب 1. قانون در طب ابن سینا

2. الحاوی رازی و 3. تحفه حکیم مومن نام برد و اما سایر منابع ..... 

]]>
تشخیص مزاج گرم و سرد 2015-06-05T07:33:09+01:00 2015-06-05T07:33:09+01:00 tag:http://hakimrazi.ir/post/20 دبیر انجمن تشخیص  گرم مزاج و سرد مزاج تشخیص  گرم مزاج و سرد مزاج

]]>
آداب جنسی 2015-06-04T07:29:28+01:00 2015-06-04T07:29:28+01:00 tag:http://hakimrazi.ir/post/19 دبیر انجمن تطهیر جنسی نوعی پاکسازی بدن از سموم مختلف است قانون در طب ، ج 3 ،ص 224 تطهیر جنسی نوعی پاکسازی بدن

 از سموم مختلف است قانون در طب ، ج 3 ،ص 224

]]>
خاصیت مزه ها 2015-06-04T07:26:13+01:00 2015-06-04T07:26:13+01:00 tag:http://hakimrazi.ir/post/18 دبیر انجمن هر یک از مزه‌ها در طب سنتی، دارای مزاج خاصی هستند و افراد باید بر طبق مزاج خود به میزان متعادل مصرف کنند. هر یک از مزه‌ها در طب سنتی، دارای مزاج خاصی هستند و افراد باید
بر طبق مزاج خود به میزان متعادل مصرف کنند.

]]>
تداخل و ارتباط طبایع 2015-06-04T07:24:17+01:00 2015-06-04T07:24:17+01:00 tag:http://hakimrazi.ir/post/17 دبیر انجمن ارتباط طبایع با یکدیگر و نتیجه تداخل مزاج ها در طب سنتی ارتباط طبایع با یکدیگر و

نتیجه تداخل مزاج ها در طب سنتی

]]>
شناخت طبع خویش 2015-06-04T07:22:44+01:00 2015-06-04T07:22:44+01:00 tag:http://hakimrazi.ir/post/16 دبیر انجمن چگونه طبع خود را بشناسیم؟ چگونه طبع خود را بشناسیم؟]]> طبع رنگها 2015-06-04T07:21:30+01:00 2015-06-04T07:21:30+01:00 tag:http://hakimrazi.ir/post/14 دبیر انجمن شناخت طبع رنگها در طب سنتی شناخت طبع رنگها در طب سنتی]]> مزاج شناسی 2015-06-04T07:17:03+01:00 2015-06-04T07:17:03+01:00 tag:http://hakimrazi.ir/post/13 دبیر انجمن مزاج شناسی در طب سنتی مزاج شناسی در طب سنتی

]]>
سخن آغازین 2015-06-01T05:22:38+01:00 2015-06-01T05:22:38+01:00 tag:http://hakimrazi.ir/post/1 دبیر انجمن  موسسه طب سنتی حکیم رازی «(تاسیس۱۳۹۲)»

 موسسه طب سنتی حکیم رازی

«(تاسیس۱۳۹۲

]]>
طب مکمل، تعریف و تاریخچه 2015-05-31T14:02:48+01:00 2015-05-31T14:02:48+01:00 tag:http://hakimrazi.ir/post/12 دبیر انجمن طب مکمل چیست؟ تعریف طب سنتی چیست؟تاریخچه طب سنتی و تقسیم بندی این علم طب مکمل چیست؟ تعریف طب سنتی چیست؟

تاریخچه طب سنتی و تقسیم بندی این علم

]]>
آشنایی اجمالی با طب سنتی 2015-05-31T13:08:02+01:00 2015-05-31T13:08:02+01:00 tag:http://hakimrazi.ir/post/6 دبیر انجمن آشنایی اجمالی با طب سنتی با نگاهی بر ضرورت و اهمیت آن آشنایی اجمالی با طب سنتی

با نگاهی بر ضرورت و اهمیت آن

]]>
تاریخ طب 2015-05-30T13:55:44+01:00 2015-05-30T13:55:44+01:00 tag:http://hakimrazi.ir/post/8 دبیر انجمن خاستگاه اصلی طب و کلا حرفه پزشکی در کدام سرزمین بوده و چگونه مکاتب درمانی در جهان شکل گرفته است؟ خاستگاه اصلی طب و کلا حرفه پزشکی در کدام

سرزمین بوده و چگونه مکاتب درمانی در جهان شکل گرفته است؟

]]>
ارکان 2015-05-29T13:48:14+01:00 2015-05-29T13:48:14+01:00 tag:http://hakimrazi.ir/post/7 دبیر انجمن ارکان جهان هستی و همه موجودات از لحاظ ویژگی ها و ساختار عبارتند از : آتش، هوا، آب، وخاک ارکان جهان هستی و همه موجودات از لحاظ ویژگی ها و ساختار

عبارتند از : آتش، هوا، آب، وخاک

]]>
اخلاط 2015-05-28T07:44:52+01:00 2015-05-28T07:44:52+01:00 tag:http://hakimrazi.ir/post/5 دبیر انجمن اخلاط در طب سنتیخلط ، جسم روان و مرطوبی است که در نتیجه تغییرات انجام شده ... اخلاط در طب سنتی

خلط ، جسم روان و مرطوبی است که در نتیجه تغییرات انجام شده ...

]]>
مزاج انسان 2015-05-28T07:15:32+01:00 2015-05-28T07:15:32+01:00 tag:http://hakimrazi.ir/post/2 دبیر انجمن آشنایی با مزاج انسان آشنایی با مزاج انسان

]]>